Informació

Feu click sobre les imatges per descarregar el document desitjat

Esplai Primer Trimestre 2020/21

Protocol Esplai

Protocol Esplai Cepitu Curs 20-21

Colònies 2020

Logo Colonies 2020

Declaració Responsable

Logo Colonies 2020

Autorització Medicaments ESPECIAL/CRÒNIC (en cas que sigui necessari)

Logo Colonies 2020

Autorització Medicaments GENERAL (en cas que es cregui convenient)

Logo Colonies 2020

PETITS A llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

PETITS B llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

MITJANS A llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

MITJANS B llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

MITJANS C llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

GRANS A llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

GRANS B llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

GRANS C llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

CAMPAMENTS A llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

CAMPAMENTS B llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

CAMPAMENTS C llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

CAMPAMENTS D llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

RUTA A llibre reunió de famílies

Logo Colonies 2020

RUTA Bllibre reunió de famílies

Minicolònies 2020

Carta Minicolònies

Segona Carta de Minicolònies 2020

Carta Minicolònies

Autorització Minicolònies

Carta Minicolònies

Autorització Medicaments GENERAL (en cas que es cregui convenient)

Carta Minicolònies

Autorització Medicaments ESPECIAL/CRÒNIC (en cas que sigui necessari)

Carta Minicolònies

Primera Carta de Minicolònies 2020

Esplai Segon Trimestre 2019/20

Col·loqui Segon Trimestre

Col·loqui Segon Trimestre

Calendari d'Esplai Segon Trimestre

Calendari d'Esplai Segon Trimestre

Esplai Primer Trimestre 2019/20

Autorització per sortir al carrer

Autorització per sortir al carrer

Col·loqui Primer Trimestre

Col·loqui Primer Trimestre

Ideari C.E.TUM-TUM

Ideari C.E.TUM-TUM

Calendari d'Esplai Primer Trimestre

Calendari d'Esplai Primer Trimestre

Fitxa Inscripció Esplai

Fitxa Inscripció Esplai

Normativa d'Inscripció

Inscripcions Esplai

Colònies 2019

Informació Inscripcions

Autorització Medicaments GENERAL (en cas que es cregui convenient)

Informació Inscripcions

Autorització Medicaments ESPECIAL/CRÒNIC (en cas que sigui necessari)

Reunió Famílies

Informació Reunió Famílies PETITS

Reunió Famílies

Informació Reunió Famílies MITJANS

Reunió Famílies

Informació Reunió Famílies GRANS

Reunió Famílies

Informació Reunió Famílies K1

Reunió Famílies

Informació Reunió Famílies K2

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció PETITS

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció MITJANS

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció GRANS

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció K1

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció K2

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció RUTA

Informació Inscripcions Colònies 2019

Informació Inscripcions Colònies 2019

Cartell Colònies

Cartell de Colònies 2019

Esplai Tercer Trimestre 2018/19

Carta Sortida

Carta Sortida JOVES

Carta Sortida

Carta Sortida MINIS PETITS MITJANS GRANS

Carta Sortida

Autorització Sortida

Carta Sortida

Autorització Medicaments GENERAL (en cas que es cregui convenient)

Carta Sortida

Autorització Medicaments ESPECIAL/CRÒNIC (en cas que sigui necessari)

Calendari d'Esplai

Calendari d'Esplai del Tercer Trimestre

Minicolònies 2019

Carta Minicolònies

Segona Carta de Minicolònies 2019

Carta Minicolònies

Autorització Minicolònies

Carta Minicolònies

Autorització Medicaments GENERAL (en cas que es cregui convenient)

Carta Minicolònies

Autorització Medicaments ESPECIAL/CRÒNIC (en cas que sigui necessari)

Carta Minicolònies

Primera Carta de Minicolònies 2019

Esplai Segon Trimestre 2018/19

Autorització

Autorització per marxar sol/a a casa

Calendari d'Esplai

Calendari d'Esplai del Segon Trimestre

Esplai Primer Trimestre 2018/19

Programació Primer Trimestre

Programació de MINIS del Primer Trimestre

Programació Primer Trimestre

Programació de PETITS del Primer Trimestre

Programació Primer Trimestre

Programació de MITJANS del Primer Trimestre

Programació Primer Trimestre

Programació de GRANS del Primer Trimestre

Calendari d'Esplai

Calendari d'Esplai del Primer Trimestre

Normativa d'Inscripció

Inscripcions Esplai

Colònies 2018

Informació Inscripcions

Autorització Medicaments GENERAL (en cas que es cregui convenient)

Informació Inscripcions

Autorització Medicaments ESPECIAL/CRÒNIC (en cas que sigui necessari)

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció PETITS

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció MITJANS

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció GRANS

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció K9

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció K1

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció K2

Fitxa Inscripcio

Fitxa Inscripció RUTA

Informació Inscripcions

Informació Inscripcions

Esplai Tercer Trimestre 2017/18

Programació Tercer Trimestre

Informació Sortida a la Platja

Programació Tercer Trimestre

Programació de MINIS del Tercer Trimestre

Programació Tercer Trimestre

Programació de PETITS del Tercer Trimestre

Programació Tercer Trimestre

Programació de MITJANS del Tercer Trimestre

Programació Tercer Trimestre

Programació de GRANS del Tercer Trimestre

Programació Tercer Trimestre

Programació de JOVES 1 del Tercer Trimestre

Minicolònies 2018

Carta Minicolònies

Primera Carta de Minicolònies 2018

Carta Minicolònies

Segona Carta de Minicolònies 2018

Carta Minicolònies

Autorització Minicolònies

Carta Minicolònies

Autorització Medicaments